tirsdag 30. mars 2010

Internetts Grunnlov (A Bill of Rights in Cyberspace)

Jeff Jarvis has written what he calls 'A Bill of Rights in Cyberspace'.


He tweeted that did not mind get translations done. Well, I found it interesting do a translation to Norwegian. Doing so got me to think these issues over more deeply than just reading his text. 


Liked that. 


I don't mind anyone point out my errors or what should better been done different in the translation, but below is my first shot at a translation of 'Cyberspace's Bill of Rights' to Norwegian (Norsk bokmål) as they stands today.

---

Internetts Grunnlov

I. Vi har retten å koble til.

Dette er formålsparagrafen og forutsetningen til Amerikas Forente Stater's første grunnlovs tillegg: Før vi kan ytre må vi kunne koble til. Hillary Clinton definerer friheten til å koble til som "ideen at regjeringer ikke skal hindre folk fra å koble til internet, til nettsteder eller til hverandre." Det er prinsippet som også former diskusjonen om nettnøytralitet.

II. Vi har ytringsfrihet.

Ingen kan begrense vår ytringsfrihet. Vi erkjenner begrensingene i ytringsfriheten men de må defineres så snevert som mulig, ellers vil vi finne at vi lever under den laveste fellesnevner for krenkelser. Frihet er en del av vår levestandard.

III. Vi har rett til å ytre oss i våre egne språk.

Dominansen til Engelsk på internett har falmet etterhvert som flere språk og alfabeter har kommet til, hvilket er å ønske velkommen. Men Ethan Zuckerman gjør oss også oppmerksom på at i vårt flerspråkelige internet vil vi ønske å bygge broer mellom språk. Vi vil ønske å ytre oss med våre egne språk men også snakke med andre.

IV. Vi har rett til å organisere oss.

I Amerikas Forente Stater's grunnlov er retten til å organisere nevnt uavhengig av ytringsfriheten. Internett gjør det mulig for oss å organisere oss uten organisasjoner samt å samarbeide, dette skremmer undertrykkende regimer like mye som ytringsfriheten.

V. Vi har retten til å handle.

Det går en rød tråd gjennom disse tre første artiklene: Vi kobler til for å ytre oss, og ytrer oss for å organisere oss og vi organiserer oss for å handle. Slik er det vi kan og vi vil forandre verden, ikke kun for å skape misnøye men og for å finne veier til å fjerne misnøye. Dette er hva som truer institusjonene som prøver å stoppe oss.

VI. Vi har en rett til å kontrollere vår informasjon.

Du skal ha tilgang til informasjonen om deg. Og hva som er ditt er ditt. Vi ønsker internet å fungere etter overførbarhets prinsippet slik at informasjon og innhold ikke kan bli holdt fanget av en tjeneste eller regjering og slik at du bevarer kontroll. Men husk at kontroll blir tatt fra noen når tildelt noen. I disse detaljene lusker djevelen. Dette prinsippet handler derfor om opphavsrett og lovene rundt opphavsretten som definerer og begrenser kontroll eller skaping av innhold. Dette prinsippet reiser også spørsmål om massen's klokskap tilhører massen.

VII. Vi har rett til vår egen identitet.

Dette er ikke noe så enkelt som et navn. Vår identitet påkoblet er sammensatt av våre navn, addresser, taler, innhold vi har skapt, handlinger og forbindelser. Husk at under undertrykende regimer er det å være anonym -  å skjule sin identitet - en nødvendighet; så anonymitet, med alle sine problemer og troll, må være mulig på på nettet for å beskytte dissenter og varslere. Merk til sist at disse to artiklene - retten til vår informasjon og vår identitet - definerer retten til personvern, hvilket faktisk er et spørsmål om kontroll.

VIII. Hva som er offentlig er et offentlig gode.

Internett er offentlig; det er virkelig et offentlig sted (i motsetning til å være et medium). I iveren til å beskytte personvernet må vi være klar over farene ved å begrense definisjonen av det offentlige. Hva som er offentlig er eid av oss alle. Å gjøre det offentlige private eller hemmelig tjener det korupte og tyraniske.

IX. Internet skal bygges og drives i det åpne.

Internet må fortsettes å bli bygget og drevet med åpne standarder.
Det må ikke overtaes eller bli kontrollert av noe selskap eller regjering.
Det må ikke bli skattet. Det er internettets åpenhet som gir det dets frihet.
Det er denne friheten som definerer internett.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar